Menu
Вашата количка

проект

Проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid 19"

"Фиконас"ООД стартира изпълнението на Договор No. BG16RFOP002-2.073-14433-C01 по проект „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Стойността на проекта е 10 000лв. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ЕФРР (85% от сумата) и национално съфинансиране по ОПИК (15% от размера на безвъзмездната финансова помощ).

Главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Кратко описание на проекта и очаквани резултати: Осигуряване на оперативен капитал на „Фиконас“ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19 и осигуряване стабилност на работните места, чрез безвъзмездно финансиране.

Продължителност на проекта: 3 месеца.

Начало на проекта: 01.02.2021г.

Край на проекта: 01.05.2021г.

Бенефициент: „Фиконас“ООД